Perkantiems daugiau už 100 € ir daugiau - pristatymas NEMOKAMAS

Privatumo politika

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 7 d. 

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais (toliau – Privatumo pranešimas). Privatumo pranešimu paaiškiname, kokius duomenis apie Jus renkame, kaip šiuos asmens duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome Jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises Jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu. 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

UAB „MYLIDA”, juridinio asmens kodas 125765596, buveinės adresas Savanorių pr. 12, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. 

Su kuo susisiekti kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos? 
Kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos, kreipkitės į: 

UAB „MYLIDA”
Adresas: Savanorių pr. 12, LT-03116 Vilnius
El. p.: info@mylida.lt     

 

Kaip ir kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis? 

Vykdydami savo ekonominę veiklą, mes renkame asmens duomenis iš savo klientų, potencialių klientų, verslo partnerių (paslaugų teikėjų, tiekėjų ir pan.), interneto svetainės lankytojų, kandidatų, todėl esame laikomi duomenų valdytoju. Kaip duomenų valdytojas, šiuo Privatumo pranešimu mes Jus (duomenų subjektus) informuojame apie tikslus, kuriais vadovaujantis mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis bei nurodome tokio duomenų rinkimo teisinį pagrindą. 

Mes galime rinkti ir tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais bei teisiniu pagrindu: 

Tikslas Asmens duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Elektroninė prekyba Bendrovės internetinės parduotuvės svetainėje   Identifikaciniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, lytis;

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, IP adresas,  gyvenamosios vietos adresas;

Finansiniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas;

Duomenys susiję su prekių pardavimu, tokie kaip užsakymo istorija,  spausdinamuose dokumentuose kliento pateikti asmens duomenys;   

Duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, tokie kaip atstovaujamas juridinis asmuo (darbovietė), pareigos, darbuotojų kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, kiti asmens duomenys gauti sutarčių sudarymo, vykdymo ar nutraukimo metu;

Duomenys, renkami ryšio elektroninio ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokie kaip IP adresas, slapukai.

Sutarties sudarymas ir vykdymas  Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos
Reklamos gamyba Identifikaciniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, lytis, atvaizdas;

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, IP adresas,  gyvenamosios vietos adresas;

Duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, tokie kaip atstovaujamas juridinis asmuo (darbovietė), pareigos, darbuotojų kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, kiti asmens duomenys gauti sutarčių sudarymo, vykdymo ar nutraukimo metu

Sutarties sudarymas ir vykdymas  Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos
Tiesioginė rinkodara (plačiau apie tiesioginę rinkodarą šio privatumo pranešimo 5 dalyje)  Kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris;

Duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, tokie kaip atstovaujamas juridinis asmuo (darbovietė)

Sutikimas arba teisėtas interesas, jei esate mūsų klientas, kuris įsigijo iš mūsų prekių ar paslaugų per 5 metus Iki sutikimas bus atšauktas arba gautas Jūsų prieštaravimas dėl tiesioginės rinkodaros taikymo. Jūsų sutikimo atsiklausiame reguliariai, bet ne rečiau nei kas 5 metus nuo sutikimo gavimo
Vaizdo stebėjimas  Bendrovės patalpose, siekiant užtikrinti  į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų ir turto saugumą Identifikaciniai duomenys, tokie kaip atvaizdas, lytis Teisėtas interesas 30 dienų
Buhalterinė apskaita, įskaitant sąskaitų išrašymą ir teikimą Identifikaciniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, lytis;

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, adresas;

Finansiniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos numeris

Teisės aktų reikalavimų vykdymas 10 metų
Komunikacija su mumis Identifikaciniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, lytis;

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris;

Duomenys, susiję su komunikacija, tokie kaip žinutės data ir laikas, susirašinėjimo turinys, socialinių tinklų nuotrauka

Sutikimas, kurį Jūs išreiškiate kreipdamiesi į Bendrovę Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų nuo paskutinės komunikacijos pabaigos
Bendrovės sudarytų  sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas Duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, tokie kaip atstovaujamas juridinis asmuo (darbovietė), pareigos, darbuotojų kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, kiti asmens duomenys gauti sutarčių sudarymo, vykdymo ar nutraukimo metu Sutarties sudarymas ir vykdymas  Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos

 

Iš kur mes gauname asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis gauname žemiau nurodytais būdais:

  1. Jūsų asmens duomenis pateikiate mums patys. Jūsų asmens duomenis gauname, kai asmens duomenis pateikiate Jūs patys, pvz., skambindami, rašydami mums, atvykdami pas mus, naršydami mūsų interneto svetainėse, pateikdami savo dokumentus, sudarydami su mumis sutartis ir pan.
  2. Jūsų asmens duomenys yra generuojami automatiškai, kai naudojatės mūsų internetine svetaine. Šis asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu Bendrovė slapukų pagalba automatiškai surenka duomenis Jums naudojantis Bendrovės internetine svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
  3. Jūsų asmens duomenis renkame iš trečiųjų asmenų. Jūsų kontaktinę informaciją taip pat gauname iš kontaktinės informacijos paslaugų teikėjų, viešai prieinamų šaltinių, pvz., laikraščių ir kitų naujienų šaltinių, viešųjų registrų, profesionalios socialinės žiniasklaidos tinklų, valdžios institucijų ir įmonių tinklalapių.

 

Kas yra tiesioginė rinkodara ir kokias tiesioginės rinkodaros priemones Bendrovė taiko?

Tiesioginė rinkodara – įvairių Bendrovės pranešimų, pasiūlymų apie prekes ir paslaugas siuntimas paštu, telefonu, faksu, el. paštu, SMS žinutėmis, įskaitant apklausą dėl klientų nuomonės ar užklausos dėl prekių ir paslaugų kokybės.

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie išreikšdami norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas įvedė savo el. pašto adresus tam skirtoje Bendrovės interneto svetainės vietoje, jų nurodytais el. paštais siųsime Bendrovės naujienlaiškį, kuriame rasite pasiūlymus dėl Bendrovės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, pranešime apie Bendrovės naujienas, renginius naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą. Naujienlaiškių siuntimui Bendrovė tvarkys tik Jūsų el. pašto adresą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas. Jūsų duomenis šiam tikslui mes saugome iki sutikimas bus atšauktas arba gautas Jūsų prieštaravimas dėl tiesioginės rinkodaros taikymo.

Jei įsigijote Bendrovės prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi 5 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Taip pat, Jūsų gauto sutikimo pagrindu savarankiškai ar pasinaudodami trečiųjų asmenų pagalba kreipsimės į Jus telefonu, el. paštu ir SMS žinutėmis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų duomenis šiam tikslui mes saugosime iki sutikimas bus atšauktas arba gautas Jūsų prieštaravimas dėl tiesioginės rinkodaros taikymo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis šio privatumo pranešimo 2 punkte nurodytais kontaktais. Papildomai informuojame, kad Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros taikymo atsiklausiame reguliariai, bet ne rečiau nei kas 5 metus nuo sutikimo gavimo. 

Kam mes atskleidžiame arba perduodame duomenis, ar juos perduodame už ES arba EEE ribų? 

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus mūsų verslo partnerius (paslaugų teikėjus, tiekėjus ir pan.), be kurių negalėtų veikti mūsų interneto svetainė, nebūtų galima parduoti prekių, suteikti paslaugų, užtikrinti mūsų interesų ir pan. 

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus. 

Mūsų verslo partneriai tvarko asmens duomenis tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos sutarties įvykdymui. Už savo pasitelktų duomenų tvarkytojų veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu mes atsakome, kaip už savuosius. 

Atskirais atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų. Visgi, tais atvejais, kai asmens duomenis perduosime už ES, EEE ribų, mes užtikrinsime, kad perduodant duomenis būtų laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyriuje nustatytų sąlygų.

Kiek ilgai mes saugome duomenis? 

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Mes reguliariai peržiūrime poreikį saugoti asmens duomenis, atsižvelgdami į teisės aktų keliamus reikalavimus. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama šio privatumo pranešimo 3 punkte. 

Kaip mes apsaugome duomenis? 

Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės? 

Jūs kaip duomenų subjektas turite žemiau nurodytas teises:

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes apie Jus tvarkome Jūs galite bet kada paprašyti savo asmens duomenų kopijos ir informacijos apie tai, kaip šie duomenys buvo renkami, naudojami, jais dalijamasi ir pan.
teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslią ar neišsamią informaciją apie Jus
teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, pvz., jei duomenys nebereikalingi, atsižvelgiant į tuos tikslus, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi, arba jei duomenų tvarkymui nėra teisinio pagrindo. Visgi, mes galime turėti teisinį pagrindą saugoti tokius duomenis, tokiu atveju jų nebus galima ištrinti.
teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; Jūs turite teisę reikalauti, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas būtų ribojamas tol, kol mes ištaisysime netikslius ar neišsamius jūsų duomenis arba kol mes išnagrinėsime jūsų prieštaravimą.
teisę į asmens duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui
teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Jūs turite teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, kurį grindžiame teisėtais interesais. Taip pat, Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
teisę atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad tai neturės įtakos bet kuriam tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo.
teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Jeigu manote, kad mes neteisingai tvarkėme Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją. Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai valstybėje, kurioje gyvenate arba dirbate (Lietuvoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija).

 

Visi prašymai, paklausimai ir reikalavimai dėl šioje dalyje minimų teisių ir jų įgyvendinimo turi būti pateikiami raštu el. paštu info@mylida.lt arba registruota pašto korespondencija adresu Savanorių pr. 12, LT-03116 Vilnius.

Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas (angl. cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų įrenginio naršyklę ir Jūsų įrenginio standųjį diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų mūsų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti čia

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo pranešimo pakeitimai 

Pakeitus šį privatumo pranešimą, atliktų pakeitimų datą pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje. 

Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo pranešimo pakeitimus. 

preloader